Bouwkundig Advies in Geschillen

Bouwkeur adviseert de Rechtbank en partijen bouwkundig bij geschillen.

- Helaas blijkt er tijdens de bouw nog wel eens wat mis te gaan.

– Vaak het gevolg van slechte/onduidelijke afspraken tussen partijen.

– De emoties lopen op, partijen graven zich in, de situatie verhardt.

- Hulp van derden wordt noodzakelijk om uit de impasse te raken.

- Bouwkeur wordt benaderd voor onderzoek en advies.

– De inzet van Bouwkeur is om voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen.

– Dit lukt niet altijd, dan werkt Bouwkeur samen met een in bouwrecht gespecialiceerde advocaat.

Hieronder enkele voorbeelden van zaken waarin Bouwkeur heeft geadvisseerd:


free bootstrap theme
 •  Huis zakt weg, damwand "vergeten":
  Vóór aanvang graafwerkzaamheden is er geen damwand geplaatst.
  Tijdens het graven zakt het zand onder de naast gelegen woning.
  Gevolg de woning begint te zakken, veel schade tot gevolg.
  De aannemer doet een poging het zakken te stoppen.
  Het onheil is reeds geschied.
  Bouwkeur heeft, ten behoeve van de rechtzaak, onderzoek gepleegd, gerapporteerd en toelichting gegeven gedurende de rechtzitting.
  Mobirise

 • Ondeskundig uitgevoerd werk:
  De oude riolering moet worden vervangen.
  Een "aannemer" gevonden die de klus wil klaren voor een heel "redelijke" prijs.
  Het werk is klaar, direct na de oplevering de betaling en vertrekt de " aannemer".
  Daarna komen de problemen.
  Bij nadere onderzoek blijkt de opgemetselde fundering deels te zijn gesloopt.
  De "aannemer" lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen.
  Resultaat: een flinke extra kostenpost voor deugelijk herstel.
  Mobirise

 • Opbouw zo lek als een mand.
  Bouwkeur is door de Rechtbank benaderd.
  Er is discussie over de nieuwe opbouw.
  Partijen komen er samen niet uit, Bouwkeur gaat onderzoeken.
  Bij inspectie blijkt aan deze opbouw het nodige te mankeren.
  Een greep uit de geconstateerde gebreken:
  - Lekkage vanaf het dak, gevolg het plafond is bezweken;
  - Door vocht openen/sluiten ramen en de deur niet;
  - Diverse wanden zijn door vocht zwart uitgeslagen;
  - Houten constructiedelen van het dak zijn door vocht zeer ernstig aangetast;
  - Deugdelijke bouwtekeningen ontbreken;
  Met de rapportage van Bouwkeur kon de Rechtbank tot een duidelijke uitspraak komen.
  Mobirise


  Bouwkeur adviseert zowel het bedrijfsleven, particulieren, de verzekering als de Rechtbank.
  Wilt u meer weten dan kunt u, geheel vrijblijvend,  contact met mij opnemen.
  Op verzoek kunnen wij, uiteraard met inachtneming van de privacy van onze cliënten, u nader informeren.

  BouwKeurNL is een handelsnaam van Technisch Adviesbureau Brinck

  © Copyright 2021 BouwKeurNL - All Rights Reserved