Laat tijdig de nulmeting uitvoeren.

Gaat men (vlak) naast uw woning/appartment heien?

Gaat men (vlak) naast uw woning/appartement de riolering/rijbaan vervangen?

Wees op tijd voor de nulmeting!

Bij deze nulmeting wordt middels een uitgebreide fotorapportage staat van het onroerende goed grondig vastgelegd.

Dan kunt u achteraf makkelijker aantonen dat uw woning/appartement schade heeft opgelopen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook voor de Rechtbank.

free bootstrap theme
 • Het nut van een uitgebreide nulmeting:
  In de directe omgeving van uw woning/appartement zullen grond- en/of heiwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
  Dan is er kans op schade aan uw onroerende goed.
  Daarom wordt een zogenaamde nulmeting geadviseerd.
  Bij deze nulmeting wordt middels een uitgebreide fotorapportage staat van het onroerende goed grondig vastgelegd.

  Het rapport met de uitgebreide fotorapportage wordt u in 2-voud aangeboden. Eén set voor u, één set voor uw wederpartij (Bouwkeur adviseert met bouwexploit).
  Mocht er tijdens de hierboven genoemde werkzaamheden schade ontstaan, kunt u aantonen wat de staat onroerend goed was voor aanvang van de werkzaamheden.
  Het komt voor dat partijen er niet uitkomen. Dit dat geval kan mijn rapport worden gebruikt bij de Rechtbank.

  De opdrachtgever van de werkzaamheden behoort deze meting te laten uitvoeren.
  Helaas blijkt in de praktijk dat of de nulmeting niet wordt uitgevoerd, dan wel zeer summier.
  Verhaal halen bij eventueel ontstane schade wordt in zo'n geval erg moeilijk.
  Daarom adviseert Bouwkeur haar cliënten in zo een geval zelf een uitgebreide nulmeting te laten uitvoeren om zo bij een mogelijk geschil sterker te staan.
  Mobirise

 • Langdurige metingen.
  Er is scheurvorming in een woning/gebouw.
  Neemt de scheurvorming nu toe of niet?
  Is de fundering wel of niet aangetast?
  Is er sprake van ondermijning van de fundering?

  Vragen die vaak niet zijn te beantwoorden.
  Een langdurige meting kan vaak meer duidelijkheid scheppen.

  Mobirise


  Bouwkeur voert voor zowel het bedrijfsleven, de VvE, als particulieren nulmetingen uit.
  Wilt u meer weten dan kunt u, geheel vrijblijvend,  contact met mij opnemen.
  Op verzoek kunnen wij, uiteraard met inachtneming van de privacy van onze cliënten, u nader informeren.

  BouwKeurNL is een handelsnaam van Technisch Adviesbureau Brinck

  © Copyright 2021 BouwKeurNL - All Rights Reserved