Privacy

Privacy
Het geven van goed doordachte adviezen is ons produkt. U bent dat niet! Daarom verkopen wij uw gegevens niet. NOOIT. Aan niemand. Uw data zijn uw data en blijven uw data.

Artikel 1 - Begrippen
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming
AP = Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 2 - Onze inzet
"Eigen data is en blijft eigen data" was altijd al ons uitgangspunt en dat blijft zo!

Alle verkeer over internet vindt encrypted plaats. En beveiliging van onze systemen heeft onze permanente en primaire aandacht. Aan onze klanten en partners bieden we steeds alle faciliteiten om aan de AVG = Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) te voldoen. We ondersteunen onze klanten steeds naar beste vermogen om aan de AVG te voldoen.

Artikel 3 - Klant verplichtingen
1 - De privacy van derden (klanten van onze partners en klanten) is en blijft te allen tijden een eigen verantwoordelijkheid van onze klanten en partners

2 - Als klant bent u verplicht notie te nemen van de AVG en ervoor te zorgen dat iedereen in uw organisatie op de hoogte is van haar/zijn rol met betrekking tot privacy wetgeving. Organisatie-leden moeten steeds kunnen inschatten wat de impact van de AVG is uw huidige werk processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. AVG vraagt permanent onderhoud. Bouw dit in, in het normale werkbewustzijn zoals dat ook voor kwaliteit, veiligheid en intelectueel eigendom het geval is. De AP biedt instrumenten die u kunnen helpen om de AVG na te leven. Zoals de website hulpbijprivacy.nl en de AVG-regelhulp. Maar ook guidelines die zijn opgesteld samen met de andere privacytoezichthouders in Europa.

Artikel 4 - Beveiliging en bewaartermijn
Ons kantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het gebruik bij mogelijke geschillen.

Artikel 5 - Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookie-beleid:
We maken op deze website alleen gebruik van cookies voor het optimaal laten werken van de site.
Niet voor webstatistiek van derden.
BOUWKEUR en MJOP-OKE zijn handelnamen van Technisch Adviesbureau Brinck